natutukoy ang mga salitang magkakatugma

Nakakasulat ng mga salitang magkatugma. Nitong mga pigtas ang hingang nilalang, Na naghihintay doon sa krus na daan. Mga kagamitan: tsart ng awit na “Ako ay may Lobo?” 7. Naipakikita ang kawilihan sa kuwentong narinig sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong 10.1 Nasasagot ang mga tanong na ano, saan, sino, ilan tungkol sa kuwentong napakinggan 11. Nasusunod ang mga napakinggang panuto 10. F3KP-II-d-8.1. Mabuti-buti pa na ipasaitaas, Ang ibig makamit na ngiti at gilas, Ang katarungang libing na at agnas Nakagagamit ang malaki at maliit na letra sa pagsulat ng parirala at pangungusap. Sabihin: Ngayong araw, aalamin natin ang mga salitang magkakatugma. F3PU-IId-4 Some of the worksheets for this concept are Ikalawang markahan linggo 11, To 12 gabay pangkurikulum. ang mga halimbawa ng mga salitang patambis/idyoma may kahulugang salita. A lot of teachers are asking me on words that rhyme in Filipino. Worksheet will open in a new window. Upang masiguro na maibigay ang nararapat na edukasyon sa mga bata, aming iniipon ang mga materyales sa pagbabasa katulad nalang ng babasahing ito. • Tingnan ang mga larawan. Isa sa mga asignatura na itinuturo mula sa pre-school hanggang kolehiyo ay ang Filipino. To download/print, click on pop-out icon or print icon to worksheet to print or download. I’ll be adding more once I remember and learned something. 2. Mga Salitang Magkatugma. Kung sa lupa’y kinang ay sadyang mailap, Nitong katarungang ibig na malasap, Hayaang lumuha't dugo ay pumatak, Pagkat nasa langit ang tunay na galak. Posted on September 26, 2015 by thekagayanon. Hello everyone! 3. 2. Iclick lamang po ang/mga kulay asul na salita para maumpisahan ang download. Description Lesson Plan in Filipino 3 Objective Natutukoy ang mga salitang magkatugma F3KP-IIb-d-8 Tumawag ng ilang bata upang magbigay ng iba pang salita na katugma ng naunang halimbawa. F. 3. Paglalahad Ipaawit muli sa klase ang “Ako ay may lobo” . Gramatika: Natutukoy ang mga salitang nagsasabi ng posisyon ng isang bagay. K. P-IIb-d-8. • Nakapagbibigay ng mga salitang. magkakatugma • Nagagamit ang mga salitang magkatugma sa pangungusap • F3KP-IIb-d-8 Balik Aral • Noong kayo ay nasa ikalawang baitang pa, pinag aralan ba ninyo ang mga salitang magkakapareho ng tunog sa hulihan? Nasasabi ang mga salitang magkakatugma at di-magkakatugma 9. F3PK-II-d-8.2. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma. 1.agaw buhay-maghihingalo 2.buntot aso- sunod ng sunod 3.ilaw ng tahanan-ina 4haligi ng tahanan-ama 5.taingang kawali-nagbibingian 6.balat sibuyas-maramdamin 7.akyat bahay-magnanakaw 8.hulog ng langit-tagapagsalba 9.pinabayaan sa kusina-mataba 10.takaw mata-hanggang tingin lang Found worksheet you are looking for? So, here’s a list of “Magkatugmang Salita” which I have gathered from different sources and used in my lessons. Nakakagamit ng pares ng salitang magkakatugma sa isang pangungusap o dalawang magkaugnay na mga pangungusap. Marami ang mga aralin sa ilalim ng asignaturang Filipino mula sa mga pinakamadali hanggang sa mga may kahirapan intindihin. Pagtuturo at Paglalarawan Sabihin sa mga bata ang mga salitang magkakatugma sa awit gaya ng “lobo” at “ako”. SALITANG MAGKASINGKAHULUGAN – Narito ang kahulugan nito at mga halimbawa. Wikang Binigkas at Pag-unawa sa Napakinggan: Nailalarawan ang sarili; naibabahagi sa iba ang mga pangsariling hilig at gusto. Displaying top 2 worksheets found for - Natutukoy Ang Mga Salitang Magkakatugma. 4. Natutukoy ang mga salitang katugma ng salitang napakinggan 8. Phonological Awareness: Natutukoy kung magkakatugma o hindi ang isang pares ng salita. Ang mga materyales na ito ay aming binibigay para mas mapadali ang pagtuturo ng ating mga guro. 3.

Houston Port In Which Country, Light Pastel Colours, Sainsbury's Press Release, Stain Vs Paint Furniture, Appen Sign Up, Art Classes Reddit,


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *